tekonologi, team, industri,

4 tips för att lyckas med implementering av Industri 4.0!

Det finns många fördelar med att implementera automation och koppla upp tillverkningen till den digitala världen men hur går man tillväga? Och vart ska man börja?

  1. Öka kunskapen internt bland ledningsgrupp och chefer. En grundläggande kunskap över vad Industri 4.0 innebär och kan betyda för er organisation är A och O för att kunna påbörja arbetet.
  2. Kartlägg vad som behöver göras. En aktivitetsplan med olika nivåer av digitaliseringsarbetet ger en tydlig bild med delmål över de förändringar som behövs framöver.
  3. Påbörja arbetet utifrån mindre etapper. Det är viktigt att komma igång så snart som möjligt även med små delmål. Projektet med att ställa om kan annars bli för stort och lätt att lägga på hyllan för framtiden.
  4. Fira framstegen! Se till att engagemanget bland både ledning och medarbetare är stort. Alla inblandade lär sig otroligt mycket under resans gång och ni deltar ju nu faktiskt i arbetet mot framtidens tillverkande industri.
  5. Ta hjälp av utomstående experter och samarbetspartners. Samarbeten med andra är en viktig faktor för att lyckas med Industri 4.0.
På Smart Manufacturing i Malmö den 3-4 februari 2021 kommer ett stort seminarieprogram att erbjudas där du, dina medarbetare och kollegor får möjligheten att lära dig mer om Industri 4.0, ta del av framtidsspaning för industrin och lyssna på inspirerande paneldebatter och föreläsningar. Mässgolvet blir som en bubblande gryta av nya samarbeten, nätverkande och kunskapsutbyte. Missa inte det!
Scroll to Top