Camilla Dahlin. Industriella utvecklingscentra,IUC Syd,Smart Manufacturing,partners

IUC - Industriella utvecklingscentra Syd bekräftade som ny samarbetspartner med Smart Manufacturing

”Vi vill finnas där våra medlemmar finns, möta deras leverantörer, kunder och andra partners. Mässan Smart Manufacturing blir ett tillfälle för oss att träffa andra för utbyte och utveckling, något som man möjligen inte gjort utan denna mötesplats.” – Camilla Dahlin, VD, IUC Syd

Nu är det klart att IUC Syd – Industriella utvecklingscentra, ingår avtal om samarbete med Smart Manufacturing inför mässan i februari 2021. IUC Syd är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne – en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan.

Organisationen är en icke-vinstdrivande, neutral part med uppgift att stärka tillväxt och konkurrenskraft i sina medlemsföretag. Ny kunskap och utveckling stimuleras i samverkan med andra och därför skapas olika mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. IUCs styrka är att de är företagsnära – är ute i företagen och lyssnar, fångar upp behov, diskuterar och hittar smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser.

”Vi är mycket glada över det bekräftade samarbetet med IUC Syd”, säger Maria Perneros Geterud, projektledare för Smart Manufacturing. ”Samarbetet öppnar många dörrar för oss att komma ännu närmare den bransch vi tjänar och kunskapen inom organisationen är stor. Vi ser fram emot en framgångsrik och långvarig relation”. 

Läs mer om IUC syd, spana in deras utbildningar, arbete och medlemmarnas olika projekt inom smart tillverkning på www.iucsyd.se

Scroll to Top