Smart Manufacturing,Advisory Board,Thomas Andersson,Siemens,mässa,industri

Siemens bekräftad till mässans Advisory Board

Thomas Andersson från Siemens är bekräftad att delta i Smart Manufacturings Advisory Board för att hjälpa till att driva och utveckla mötesplatsen framåt. Från rollen som verksamhetsutvecklare och implementering av digitaliserings lösningar hos Siemens kunder, i kombination stor kunskap från branschen och erfarenheter från företag som ABB, Vattenfall, Ringhals och PlantVision har Thomas ett unikt perspektiv och bred kunskapsbas att dela med sig av.

Thomas Andersson har jobbat 18 år i branschen och är utbildad master på Chalmers Tekniska högskola inom Electrical & Automation Engineering. Han har bred erfarenhet från ett stort område inom industrin, från projekt- och produktionsledning, el, automation- och processingenjörskap till kvalificering och validering av system inom pharma och kärnkraft. Thomas passion i arbetet är att hjälpa kunder i deras utveckling mot en mer effektiv och lönsam produktion med hjälp av digitalisering som nyckel.

I diskussioner kring det nya konceptet beskriver Thomas den nya mässan som ett klockrent tillskott till marknaden och kommenterar särskilt på vikten av att ha med fokusområdet för ”Smart People”.

– ”På många sätt är det just det industri 4.0 handlar om. Att förstärka beslutsfattandet och ge människor möjligheter som inte funnits tidigare. Många av de nya teknikerna är inriktade på just människan – fast med nya infallsvinklar.

Thomas menar på att det är inte längre musklerna hos arbetarna vi förstärker eller ersätter med hjälp av starka lyfthjälpmedel och truckar – utan hjärnorna med hjälp av avancerade system. Ett system kan många gånger ta bättre beslut än vad operatören gör och hjälper de som arbetar i fabrikerna med beslutsfattandet, både inom produktion och underhåll.

Han tar även upp vikten av att rikta sig till både processindustrin och diskret tillverkning för att lyfta likheter och dra lärdom av varandra.

– ”Det är helt rätt att rikta sig mot båda industrierna. Grundtankarna är egentligen de samma även om det såklart finns olika faser och karaktärer inom process vs. diskret tillverkning. Många industrier som exempelvis bryggerier, kemisk-, läkemedels- eller livsmedelsindustri har ofta båda typerna, en första primärdel som är processinriktad följt av en sekundär diskret. Det är viktigt att komma ihåg att man kan dra stor lärdom av varandra. Mycket är gemensamt mellan de två och endast 20% är helt branschunika”.

Scroll to Top