Malmomassan+Maria_700x300

Smart Manufacturing och Logistics & Automation Malmö ställs in på grund av pandemin

På grund av rådande omständigheterna och nya restriktioner i samhället tvingas arrangören Easyfairs nu att ställa in mässorna Smart Manufacturing och Logistics & Automation tills vidare. Mässorna skulle arrangerats 19–20 maj 2021, men skjuts nu framåt i tiden, utan att ett nytt datum sätts. Orsaken till beslutet är den fortfarande osäkra situationen som råder i Sverige och i världen på grund av Covid-19.

Både Smart Manufacturing och Logistics & Automation är nya mässkoncept som står i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Med respekt för alla intressenter ställs mässorna in då man inte kan garantera en lyckad lansering under 2021. Ursprungligen skulle mötesplatsen äga rum den 3 – 4 februari 2021, men blev framflyttad till maj 2021 tidigare i år.

Det är oerhört tråkigt att komma med dessa nyheter då vi har fått mycket positiv respons från både utställare, partners och besökare om att mötesplatsen behövs och ligger helt rätt i tiden för branschens utveckling, säger Maria Perneros Geterud, Head of Event på Easyfairs.

Omständigheterna ligger tyvärr utanför vår kontroll och tvingar oss till detta beslut. Vi hoppas på att kunna återkomma med nya datum så snart det är möjligt.

Scroll to Top