Upplev Smart manufacturing

Framtidens tillverkande industri

Industrin står inför en stor omställning till en mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad tillverkning där frågor som hållbarhet, snabbt omställningsbar produktion, resurseffektivisering, förebyggande underhåll och AI står i fokus. De tillverkande företagen måste ställa om för att möta den ökande konkurrensen, ständiga svängningar på marknaden och kundens höga krav. Trots att det var många år sedan konceptet industri 4.0 blev ett allmänt vedertaget begrepp har en stor del av den tillverkande industrin en lång väg kvar att gå. Behovet av vidare kunskap är stort och många önskar hjälp med att bryta ner konceptet från idé till praktisk tillämpning.

Smart Manufacturing är mötesplatsen som för samman leverantörer, branschorganisationer och kunskapsledare inom Industri 4.0 med de många tillverkande företagen i södra och mellersta Sverige och Öresundsregionen. Fokus ligger på hur man på ett enkelt sätt inför smarta produktionslösningar i praktiken för att generera värde och konkurrenskraft genom digitalisering, resurseffektivitet, flexibilitet och säkerhet. 

smart products. mässa, smart manufacturing, processindustri
smart products. mässa, smart manufacturing, raffinaderi, oljeindustri, processindustri
smart products. mässa, smart manufacturing, bryggeri, processindustri, industri, dryckesindustri
smart products. mässa, smart manufacturing, automotive, automation, robotik
smart products. mässa, smart manufacturing, matindustri, bageri, processindustri

Smart products, tech and people

Smart Manufacturing kan brytas ner i tre beståndsdelar; utrustningen som behövs i produktionen, tekniken som kopplar upp processerna och samlar in data, samt människorna som analyserar och möjliggör kontakten mellan fysisk och digital produkt. Tack vare dessa tre grundpelare kan lösningar på komplexa problem framstå och processer effektiviseras. Nya möjligheter inom agil produktion och snabb omställning inom industrin kan bidra till ökad konkurrenskraft och ett mer hållbart, resurseffektivt samhälle.

smart products. mässa, smart manufacturing

Smart Products

Smarta maskiner och industriell utrustning avancerade industriella robotar, 3Dskrivare, industriella rörsystem, pumpar, ventiler, filter, fläktar, kompressorer, motorer, växlar, mät- och reglerteknik.

Påbyggnadskomponenter och operationell teknik som möjliggör automation och uppkoppling ex. sensorer, givare, actuatorer och don, IOlink, automations- och styrsystem, elektronik, industriella datorer och routrar

smart technology, mässa, smart manufacturing

Smart Technology

Digital infrastruktur
som möjliggör uppkoppling och kommunikation; nätverkssystem, molntjänster, industriell kommunikationsteknik, blockchain och datasäkerhet

Digitala tjänster och program
som samlar in och analyserar data. Ex. MES-system, big data analytics, AI och machine learning, CAD/CAM, digitala tvillingar samt övrig mjukvara som möjliggör smart produktion

smart people, mässa, smart manufacturing

Smart People

Teknisk och digital expertis
konsulttjänster, utbildning, vägledning och certifiering av både ny och befintlig personal inom bl.a. teknik, digitalisering och säkerhet

Intelligenta hjälpmedel
som utökar, förbättrar och förstärker den mänskliga förmågan. Ex; AR-teknik (Augmented Reality), VR-teknik (Virtual Reality), Cobots och HMI (Human Machine interface).

BESÖK

Se varför ett besök på Smart Manufacturing är värt din tid

Läs mer

STÄLL UT

Ta reda på vad ett medverkande på mässan kan innebära för er

Läs mer
Håll dig uppdaterad!

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här så skickar vi bland annat ut intressanta nyheter, uppdateringar till programmet och erbjudanden. Och du! Vi bryr oss om att hålla din inkorg städad så vi skickar bara ut sånt som vi tror kommer att vara av värde för dig. 

Scroll to Top