Ställ ut på Smart Manufacturing

Var med när branschen ställer om!

Industrin står inför en stor omställning till en mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad tillverkning där frågor som hållbarhet, snabbt omställningsbar produktion, resurseffektivisering, förebyggande underhåll och AI står i fokus. De tillverkande företagen måste ställa om för att möta den ökande konkurrensen, ständiga svängningar på marknaden och kundens höga krav. Trots att det var många år sedan konceptet industri 4.0 blev ett allmänt vedertaget begrepp har en stor del av den tillverkande industrin en lång väg kvar att gå. Behovet av vidare kunskap är stort och många behöver med hjälp med att bryta ner konceptet från idé till praktisk tillämpning.

0 %

av verksamma inom tillverkande industri anser att det är viktigt att satsa på
Industri 4.0

0 %

är dock osäkra på vad begreppet betyder och endast 10% känner sig säkra på vad det innebär.

0 %

uppger att de inom de närmaste åren kommer att investera i nya digitala lösningar.

*Statistik: SKF Sverige – Rapport: ”Hur långt har svensk industri kommit inom Industri 4.0?”

Träffa de som vill se nya smarta lösningar

 Visa upp hur er produkt eller tjänst bidrar till en smartare tillverkning, bättre beslutsunderlag, mer resurseffektiv produktion eller lösningar på problem som företag inte själva visste att de hade. Hjälp de som letar efter nya smarta lösningar med inspiration, svar och kunskap.
Vi bjuder in branschen – träffa rätt besökare på plats på mässan! 

utställare, mässa, smart manufacturing, deal, affärer

Varför bör du medverka
på Smart Manufacturing?

smart products. mässa, smart manufacturing

Smarta maskiner och industriell utrustning avancerade industriella robotar, 3Dskrivare, industriella rörsystem, pumpar, ventiler, filter, fläktar, kompressorer, motorer, växlar, mät- och reglerteknik.

Påbyggnadskomponenter och operationell teknik som möjliggör automation och uppkoppling ex. sensorer, givare, actuatorer och don, IOlink, automations- och styrsystem, elektronik, industriella datorer och routrar

smart technology, mässa, smart manufacturing

Digital infrastruktur
som möjliggör uppkoppling och kommunikation; nätverkssystem, molntjänster, industriell kommunikations-teknik, blockchain och datasäkerhet

Digitala tjänster och program
som samlar in och analyserar data. Ex. MES-system, big data analytics, AI och machine learning, CAD/CAM, digitala tvillingar samt övrig mjukvara som möjliggör smart produktion

smart people, mässa, smart manufacturing

Teknisk och digital expertis
konsulttjänster, utbildning, vägledning och certifiering av både ny och befintlig personal inom bl.a. teknik, digitalisering och säkerhet.

Intellegenta hjälpmedel
som utökar, förbättrar och förstärker den mänskliga förmågan. Ex; AR-teknik (Augmented Reality), VR-teknik (Virtual Reality), Cobots och HMI (Human Machine interface).

Skräddarsydda monterpaket som passar dig

För att underlätta för dig som utställare erbjuder vi färdiga paketlösningar så att du kan fokusera på det som är viktigt. Vi bistår även med personlig och individuell service för att skräddarsy ditt deltagande.

Scroll to Top